» Přehledy, recenze, novinky
» Návody, tipy...

Nakládání s elektroodpadem


Kategorie článků:  Obecné informace


Nakládání s elektroodpadem

Vysloužilé elektrozařízení je zakázáno odkládat do komunálního odpadu, o čemž informuje i symbol přeškrtnuté popelnice. Takové zařízení je nutné odevzdat na sběrném místě v kompletním, nedemontovaném stavu.

Zde najdete seznam sběrných míst ve vašem okolí

Třídění a recyklace takovéhoto odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka.
Odevzdání vysloužilého elektrozařízení ve sběrném místě je zdarma.

Specifická ujednání pro akumulátory a baterie

Akumulátory a baterie (dále jen baterie) je zakázáno odkládat do komunálního odpadu. Nesprávně odložené baterie narušují životní prostředí, protože se z nich po čase začnou uvolňovat škodlivé látky. Baterie lze bezplatně ukládat do speciálních kontejnerů pro sběr použitých baterií, do speciálních boxů, jejichž seznam najdete zde, příp. odevzdat přímo u nás.